Czas-seniora.pl

Zapraszamy na naszą nową stronę www.czas-seniora.pl

Dlaczego ważne są szkolenia?

Dlatego tak ważne jest by szkolenia się w naszych placówkach pomocy odbywały.  Dobre, rzetelne, profesjonalnie przeprowadzone szkolenie może przynieść pracownikom pomocy społecznej i samym placówką pomocowym wymierne korzyści i właśnie do tych korzyści przechodzimy.

  1. Wyższe kwalifikacje – inwestycja w pracowników szczególnie tych którzy chcą się szkolić to rzecz najcenniejsza. Taki terapeuta czy opiekun czy pielęgniarka odda nam swoim zaangażowaniem, dobrocią i podejściem do pracy to co w niego zainwestujemy. Pracownik szkolony czuje się doceniony, ma wyższe kwalifikacje, buduje swój profesjonalizm i jest w stanie szkolić nowo przybyłych pracowników pomocy społecznej. Dokształcanie pracowników organizacji pomocowych podnosi profesjonalizm, jakość wykonywanych usług oraz efektywność pracy. Sama instytucja zyskuje na znaczeniu i lepszym wizerunku społecznym.
  2. Zwiększa zaangażowanie i lojalność pracowników – szkolenia kadry pomocowej wpływa bardzo wymiernie na zaangażowanie pracowników w pracę, życie instytucji oraz lojalność pracowników do placówki. Pracownik, w którego inwestujemy znacznie bardziej utożsamia się z Domem Pomocy, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Domem Dziennego Pobytu, Domem Seniora itp. Czuje się zauważony i dlatego czuje ze należy do placówki że jest jej częścią, że ma realny wpływ na to co się dzieje w placówce. Po drugie szkolenia pomocy społecznej mogą mieć wpływ na zmniejszenie się fluktuacji pracowników, czyli zapobiega odejściom z placówki, zwolnieniom pracowników. Co nie jest takie rzadkie w pomocy społecznej. To natomiast ma wymierne korzyści finansowe gdyż obniża koszty rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika do pracy.
  3. Zadowolenie pracowników jednostek pomocy społecznej – jak już było wspomniane podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej daje pracownikom tych jednostek wyraźny przekaz. Pracownik wie że placówka dba o niego, widzi jego potrzeby i odpowiada na nie, nie bojąc się inwestować. Dzięki szkoleniom pomocy społecznej, pracownik ma możliwość zaspokojenia swoich ambicji, potrzeb samorealizacji oraz ma możliwość budowania ścieżki swojej kariery zawodowej. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach stanowi zatem istotny czynnik motywujący pracowników do zostania w danej placówce pomocowej.
  4. Lepsza atmosfera, mniej konfliktów – to czego najbardziej się boimy a co możemy za jednym zamachem rozwiązać na szkoleniach to brak odpowiedniej komunikacji. Szkolenia z zakresu komunikacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, eliminacja stresu, praca w zespole itp. To szansa do lepszego poznania siebie i swoich kolegów. Szkolenia to także szansa na wymianę poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń i rozwiązań. Nie rzadko okazuje się że sytuacje jakie przeżywa młody pracownik ten już bardziej doświadczony zdążył w swoim życiu przeżyć i rozwiązać. Taka wiedza i wymiana bardzo buduje zespół pracowników, powoduje ich lepsze zrozumienie a co za tym idzie życzliwość, zrozumienie i dobrą atmosferę.
  5. Pozytywny wizerunek – „Jak nas widzą tak nas piszą”. To pracownik jest zwierciadłem naszej instytucji. To on przez swoje działania, zachowanie, mowę buduje lub psuje wizerunek placówki w jakiej pracuje. Dzięki zadowoleniu pracowników organizacje pomocowe mogą stać się placówkami o bardzo dobrym wizerunku społecznym lub też trochę gorszym. To pracownik jego zadowolenie lub jego brak będzie świadczył o nas będzie naszym przedstawicielem w społeczeństwie. To on będzie tworzył lub niszczył nasz wizerunek. Tempo zmian niejako wymusza na nas przeprowadzanie dobrych, merytorycznych, ciekawych, ambitnych szkoleń. Wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej to także lepsze zaufanie społeczne do instytucji.

Więcej na czas-seniora.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń.


aktualności

Projektowanie stron Łódź